Wyszukiwanie wartości hodowlanych buhajów - ocena 2021/1 (kwiecień 2021)
Nowe cechy w ocenie kwiecień 2021 - więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2139&Itemid=49

Wyszukiwanie buhaja
 • Wprowadź fragment nazwy, lub zaznacz pole poniżej, aby wyszukać według dokładnej nazwy.
 • Przykład: PL000600001204 (2 litery - kod kraju, cyfry - max 12)
 • Przykład: POLM000600001204 ( 3 litery - kod kraju, M - płeć, 12 cyfr)
Lista najlepszych buhajów
  • produkcja
  • pokrój
  • płodność, komórki somatyczne, długowieczność
  • cechy zdolności udojowej
  • przebieg porodów
  • indeksy i podindeksy
  • ocenionych w kraju - buhaje ocenione na córkach w Polsce (ocena konwencjonalna)/zgłoszone do oceny w Polsce (ocena genomowa)
  • wszystkich - ocenionych w kraju lub przez Interbull (ocena konwencjonalna)/zgłoszone do oceny w Polsce, zgłoszone do oceny w ramach wymiany z EG lub przez Interbull (ocena genomowa)
  • dowolny
  • ocena konwencjonalna
  • ocena genomowa