OCENA 2014/2

W dniu 1 września uzupełniono listę buhajów ocenionych genomowo.

W ocenie 2014/2 przedstawiono po raz pierwszy oficjalne wyniki szacowania krajowych i międzynarodowych genomowych wartości hodowlanych.

Oba rodzaje ocen tzn. konwencjonalna i genomowa zostały umieszczone na jednej liście, z możliwością wyboru pożądanego typu oceny.

Wprowadzono nowe kody opisujące, dla każdej cechy, typ opublikowanej oceny wartości hodowlanej:

Zakres prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono ocenę 2014/2 przedstawiającą oficjalne wartości hodowlane buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej.

WYNIKACH OCENY zamieszczono oszacowane wartości hodowlane dla cech wydajności mlecznej, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych, długowieczności (przeżywalności) oraz obliczony na ich podstawie indeks PF wraz z podindeksami. Wartość hodowlana dla danej cechy jest uznawana za oficjalną w przypadku spełnienia kryteriów podanych w metodach oceny.

Zasady prezentacji wartości hodowlanych i indeksów

Dla wszystkich cech podlegających ocenie tj. cech wydajności mlecznej, zawartości komórek somatycznych, pokroju, płodności i długowieczności (przeżywalności) prezentowana jest ocena krajowa lub międzynarodowa oszacowana przez INTERBULL. Jeżeli buhaj posiada ocenę międzynarodową wówczas oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = MACE lub GMACE). Jeśli buhaj takiej oceny nie posiada, to prezentowana jest ocena krajowa (TYP OCENY = EBV lub GPI).

Następna ocena

Data publikacji wyników następnej oceny wartości hodowlanej buhajów - 3 grudnia 2014 r.